Korzenie katolickie czy chadeckie?

Jacek Bartyzel
Profesor Jacek Bartyzel, źródło: wikipedia
Na świeczniku stawia się dziś ojców „integracji europejskiej”, przede wszystkim Roberta Schumana, karmiąc nas przekonaniem, że impulsem dla powstania UE była aktywność katolickich mężów stanu. Samo to miałoby świadczyć o autentycznie chrześcijańskim charakterze integracji – przynajmniej w jej zarysie…
Przywódcami państw europejskich, które rozpoczynały proces integracji na początku lat pięćdziesiątych XX wieku, byli politycy chadeccy, a więc chrześcijanscy (katoliccy) demokraci.
(…)
Ci politycy, owszem, byli katolikami, ale byli też chadekami, a chadecja to taka myśl, która w zasadzie stanowi odejście od katolickiej formy politycznej. Jest ona próbą zaadaptowania katolików do rzeczywistości porewolucyjnej, próbą skłonienia ich do akceptacji tego rewolucyjnego reżimu. Więc już sam fakt, że mamy do czynienia z chadekami, nakazuje patrzeć na tezę o katolickich korzeniach UE mocno podejrzliwie.

Profesor

Jacek Bartyzel

Autor cytatu:

Jacek Bartyzel

Typ źródła:

Czasopismo

Autor lub autorzy źródła:

Tytuł źródła:

Polonia Christiana

Data źródła:

2024

Odnośnik do źródła:

Tłumaczenie:

Nie dotyczy lub brak danych

TREŚĆ CYTATU W JĘZYKU ORYGINALNYM:

Nie dotyczy

ORGANIZATOR:

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751

OBSERWUJ KAŻDY NASZ RUCH: