Łukasz Warzecha: Polska jest jednym z państw UE najmocniej narażonych na koszty polityki klimatycznej

2014.12.29 Łukasz Warzecha fot.: Wikipedia
2014.12.29 Łukasz Warzecha fot.: Wikipedia
Nie ma natomiast wątpliwości, że Polska jest jednym z państw UE najmocniej narażonych na koszty polityki klimatycznej, jeśli nie wprost najbardziej narażonym.

Łukasz Warzecha

Autor cytatu:

Łukasz Warzecha

Typ źródła:

Strona internetowa

Autor lub autorzy źródła:

Tytuł źródła:

Data źródła:

2023

.12

.26

Tłumaczenie:

Nie dotyczy lub brak danych

TREŚĆ CYTATU W JĘZYKU ORYGINALNYM:

Nie dotyczy

ORGANIZATOR:

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751

OBSERWUJ KAŻDY NASZ RUCH: