Martin Schulz: Każde państwo, które nie ratyfikuje traktatu, automatycznie opuści Unię Europejską

Martin Schulz fot.: Endzeiter (Pixabay)
Martin Schulz fot.: Endzeiter (Pixabay)
Konwencja sporządza projekt niniejszego traktatu w ścisłej współpracy ze społeczeństwem obywatelskim i narodem. Jej wyniki zostaną następnie przekazane wszystkim państwom członkowskim. Każde państwo, które nie ratyfikuje tego traktatu, automatycznie opuści UE.

Martin Schultz

Autor cytatu:

Martin Schultz

Typ źródła:

Strona internetowa

Autor lub autorzy źródła:

Tytuł źródła:

Data źródła:

2017

.12

.07

Tłumaczenie:

Elizabeth Piotrowska

TREŚĆ CYTATU W JĘZYKU ORYGINALNYM:

A convention shall draft this treaty in close cooperation with the civil society and the people. Its results will then be submitted to all member states. Any state that won’t ratify this treaty will automatically leave the EU.

ORGANIZATOR:

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751

OBSERWUJ KAŻDY NASZ RUCH: