prof. Mielczarski: Unia Europejska nie tylko traci konkurencyjność, ale przestaje się rozwijać

Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski
Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski
Czyli Unia Europejska cały czas mówi o konieczności budowy magazynów energii, których zbudowanie nie jest możliwe, a przecież bez magazynów energii OZE nigdy nie będą stabilne.
To jest rodzaj pułapki. Z jednej strony żeby w pełni wykorzystać energię OZE musimy mieć magazyny, ale fizyka wodoru czy pośredniego gromadzenia energii pokazuje, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Unia brnie w technologie, które nie mają sensu od strony praw fizyki. Miliardami euro, jakie Unia Europejska przeznacza na projekty wodorowe, nie zmienimy praw fizyki, bo one są nieprzekupne. Błędne decyzje dotyczące polityki klimatycznej powodują, że Unia Europejska nie tylko traci konkurencyjność, ale przestaje się rozwijać. Wzrost PKB Francji za ostatnie 15 lat wyniósł minus 5 proc., Hiszpanii – minus 14 proc., a we Włoszech – minus 17 proc. Niemcy osiągnęły wzrost PKB przez 15 lat zaledwie 8 proc., a Polska, która wyróżnia się na plus, miała wzrost PKB 29 proc. Wzrost PKB całej Unii w ciągu 15 lat wyniósł 2 proc. W tym czasie Stany Zjednoczone miały 70 proc., a Chiny – 300 proc. wzrostu PKB. Poprzez politykę klimatyczną skazujemy Europę na zapaść gospodarczą.

Prof. dr hab. inż.

Władysław Mielczarski

Autor cytatu:

Władysław Mielczarski

Typ źródła:

Strona internetowa

Autor lub autorzy źródła:

Tytuł źródła:

Data źródła:

2023

.11

.29

Tłumaczenie:

Nie dotyczy lub brak danych

TREŚĆ CYTATU W JĘZYKU ORYGINALNYM:

Nie dotyczy

ORGANIZATOR:

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751

OBSERWUJ KAŻDY NASZ RUCH: