HostMaster

Zmień swoje zdjęcie w tle
Prześlij
Zmień swoje zdjęcie w tle
Status konta użytkownika to Zatwierdzono

KONTO SYMPATYKA

Budujemy środowisko ludzi, którzy dostrzegli zagrożenie płynące z tzw. Unii Europejskiej, której kolejne nieudolne reformy prowadzą Europę nie tylko do zapaści gospodarczej, ale również kulturalnego wykorzenienia i upadku moralnego. Jako sympatyk możesz z boku obserwować nasze poczynania i od czasu do czasu w sposób dobrowolny wspierać naszą działalność poprzez obecność na jednym z naszych wydarzeń, modlitwę, lub wpłacając na nasz cel środki finansowe.  Nasza wspólna walka o jak najszybsze opuszczenie unijnego projektu, który krok po kroku pozbywa nas prawa do samostanowienia o sobie, wymaga zjednoczenia i działania długofalowego, w którym będziemy mogli się policzyć i skutecznie organizować. Dlatego zachęcamy do pozostania z nami.

Niebawem pojawią się pierwsze alerty mobilizacyjne. 

Niebawem pojawią się pierwsze Biuletyny Akcja Ewakuacja.

Sprawozdania z kampanii dostępne są tylko dla ofiarodawców, mecenasów i działaczy. Większość osób, która wybiera drogę ofiarodawcy ukończyła kurs #AkcjaEwakuacjaZeu, dzięki czemu poznała nasze argumenty i metody działania. 

Litania Loretańska

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

 • Święta Maryjo, módl się za nami.
 • Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
 • Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
 • Matko Chrystusowa, módl się za nami.
 • Matko łaski Bożej, módl się za nami.
 • Matko nieskalana, módl się za nami.
 • Matko najczystsza, módl się za nami.
 • Matko dziewicza, módl się za nami.
 • Matko nienaruszona, módl się za nami.
 • Matko najmilsza, módl się za nami.
 • Matko przedziwna, módl się za nami.
 • Matko dobrej rady, módl się za nami.
 • Matko Stworzyciela, módl się za nami.
 • Matko Zbawiciela, módl się za nami.
 • Panno roztropna, módl się za nami.
 • Panno czcigodna, módl się za nami.
 • Panno wsławiona, módl się za nami.
 • Panno można, módl się za nami.
 • Panno łaskawa, módl się za nami.
 • Panno wierna, módl się za nami.
 • Zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami.
 • Stolico mądrości, módl się za nami.
 • Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
 • Naczynie duchowne, módl się za nami.
 • Naczynie poważne, módl się za nami.
 • Naczynie osobliwe nabożeństwa, módl się za nami.
 • Różo duchowna, módl się za nami.
 • Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
 • Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
 • Domie złoty, módl się za nami.
 • Arko przymierza, módl się za nami.
 • Bramo niebieska, módl się za nami.
 • Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
 • Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
 • Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
 • Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
 • Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
 • Królowo Aniołów, módl się za nami.
 • Królowo Patriarchów, módl się za nami.
 • Królowo Proroków, módl się za nami.
 • Królowo Apostołów, módl się za nami.
 • Królowo Męczenników, módl się za nami.
 • Królowo Wyznawców, módl się za nami.
 • Królowo Dziewic, módl się za nami.
 • Królowo wszystkich Świętych, módl się za nami.
 • Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
 • Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
 • Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
 • Królowo pokoju, módl się za nami.
 • Królowo Polski, módl się za nami.
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko!
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Modlitwa ks. Piotra Skargi za Ojczyznę

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Litania do św. Stanisława Papczyńskiego

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

 • Święta Maryjo, Niepokalana Matko i Królowo, módl się za nami.
 • Zgromadzenia Marianów, módl się za nami.
 • Święty Stanisławie od Jezusa i Maryi Papczyński, módl się za nami.
 • Miłośniku Krzyża Chrystusowego, módl się za nami.
 • Żywy obrazie Jezusa cierpiącego, módl się za nami.
 • Gotowy ponieść męczeństwo za Chrystusa i wiarę, módl się za nami.
 • Czcicielu Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.
 • Uległy natchnieniom Ducha Świętego, módl się za nami.
 • Wybrany synu Niepokalanej Dziewicy Maryi, módl się za nami.
 • Krzewicielu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, módl się za nami.
 • Wierny naśladowco cnót Niepokalanej Matki Chrystusa, módl się za nami.
 • Mariański zakonodawco, módl się za nami.
 • Apostole miłości Boga i bliźniego, módl się za nami.
 • Mężu wielkiego zawierzenia, módl się za nami.
 • Wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, módl się za nami.
 • Żarliwy obrońco ewangelicznego ubóstwa, módl się za nami.
 • Wzorze życia w nieustannym nawróceniu i pokucie, módl się za nami.
 • Sługo Bożego miłosierdzia, módl się za nami.
 • Gorliwy orędowniku cierpiących w czyśćcu, módl się za nami.
 • Towarzyszu umierających na polu bitwy, módl się za nami.
 • Troskliwy przyjacielu ubogich, módl się za nami.
 • Apostole trzeźwości, módl się za nami.
 • Mądry kierowniku w sprawach sumienia, módl się za nami.
 • Mistrzu modlitwy i życia duchowego, módl się za nami.
 • Niestrudzony głosicielu słowa Bożego, módl się za nami.
 • Nauczycielu prawd wiary i dróg świętości, módl się za nami.
 • Orędowniku pokoju i pojednania, módl się za nami.
 • Obrońco nowo poczętego życia, módl się za nami.
 • Orędowniku u Boga, módl się za nami.
 • Cieszący się z Chrystusem i Niepokalaną Dziewicą w niebie, módl się za nami.
Darczyńcy
 • Abyś łaski wiary, nadziei i miłości dla naszych wszystkich Wolontariuszy i Działaczy wypraszał, prosimy Cię św. Stanisławie.
 • Abyś o Dary Ducha Świętego dla Wolontariuszy i Działaczy zabiegał, prosimy Cię św. Stanisławie.

 

Wolontariusze i Działacze
 • Abyś łaski wiary, nadziei i miłości dla naszych wszystkich Sympatyków, Ofiarodawców i Mecenasów wypraszał, prosimy Cię św. Stanisławie.
 • Abyś o Dary Ducha Świętego dla Sympatyków, Ofiarodawców i Mecenasów zabiegał, prosimy Cię św. Stanisławie.
 • Abyś o środki materialne dla naszych kampanii dbał, prosimy Cię św. Stanisławie.
 • Abyś owoce duchowe z naszej służby społecznej u Boga Trójjedynego wyjednał, prosimy Cię św. Stanisławie.
 •  Abyśmy od regularnej służby społecznej ofiarowanej Bogu nie odstępowali, uproś nam u Boga.
 • Abyśmy Bożą Wolę przez naszą służbę wypełniali, uproś nam u Boga.
 • Abyśmy o poszanowaniu bliźniego nie zapominali, uproś nam u Boga.
 • Abyśmy z modlitwy za dusze czyśćcowe nie rezygnowali, uproś nam u Boga.
 • Abyśmy Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Korony Polski, wiernie służyli, uproś nam u Boga.
 • Abyśmy swoją służbą Bogu Trójjedynemu umiejętnie chwałę oddawali, uproś nam u Boga.
 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Oto sługa wierny i roztropny!
Którego Pan obdarzył chwałą!

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś Twego sługę świętego Stanisława od Jezusa i Maryi do szerzenia czci Niepokalanej Matki Twojego Syna oraz niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu, spraw prosimy, abyśmy za Jego przykładem i wstawiennictwem dążyli do świętości, działając regularnie, pełniąc uczynki miłosierdzia i oddając należną Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. 

Amen.

Fundacja Kampanii Społecznych serdecznie zaprasza wszystkich ludzi zainteresowanych systemowym i skutecznym działaniem na rzecz niepodległości Polski na bezpłatny kurs #AkcjaEwakuacjZeu. Nasze wydarzenie jest profesjonalnie przygotowanym warsztatem, który ma na celu przekonać do celów i metod działania naszej kampanii.

Jesteśmy przekonani, że budzona świadomość społeczna dotycząca sytuacji Polski i nasza strategia przyniosą owoce. Nie wahaj się i zapisz już teraz! 

W trakcie kursu stacjonarnego zapewniamy aneks kawowy i posiłek. 

Plan kursu

ETAP I - część wykładowa

08:30-09:00 Rejestracja uczestników.
09:00-09:15 Powitanie uczestników i trenera.
09:15-09:45 Omówienie celów kursu.
09:45-10:45 Prelekcja dotycząca „Ojców Rozłożycieli Europy”.
10:45-11:00 Przerwa kawowa.
11:00-11:45 Prelekcja dotycząca sytuacji Polski w Unii Europejskiej.
11:45-12:00 Podsumowanie etapu I.
12:00-13:00 Jak działać systemowo i skutecznie na rzecz obrony naszego prawa do samostanowienia?

ETAP II - część warsztatowa

14:30-16:30 Ćwiczenia w grupach.
16:30-17:00 Podsumowanie i zakończenie kursu.

Czy za kurs trzeba zapłacić?

Czy uczestnik musi za kurs zapłacić?

Cały kurs #AkcjaEwakuacjaZeu jest bezpłatny. 

Czy posiłek w trakcie kursu i aneks kawowy są odpłatne?

Nie, posiłek jak i aneks kawowy są nieodpłatną częścią kursu. Nikt nie będzie podczas kursu pobierał żadnych opłat z żadnego tytułu. 

Kto finansuje kurs?

Kurs finansowany jest z darowizn naszych Darczyńców.

Ile kosztuje organizacja kursu?

Zorganizowanie kursu w zależności od miejsca jego organizacji i ilości osób, to koszt oscylujący w przedziale od 200-300 zł od osoby.

Czy pomimo bezpłatnej formy kursu uczestnik może za ten kurs zapłacić?

Uczestnicy są zwolnieni z jakichkolwiek opłat za kurs, jeżeli jednak są osoby, które chcą pomóc w ich organizacji, to mogą wesprzeć kampanię #AkcjaEwakuacjaZeu dobrowolnymi środkami finansowymi. 

Pytania dotyczące posiłku

czy mogę dopasować posiłek do swojej diety?

Tak, prosimy wskazać ten fakt w formularzu. Organizator kursu skontaktuje się w sprawie dobrania odpowiedniego posiłku.

Czy posiłek jest za darmo?

Nie pobieramy żadnych opłat za posiłek czy też aneks kawowy. 

Dane do przelewu jednorazowego lub cyklicznego

NAZWA ODBIORCY

Fundacja Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego

ADRES ODBIORCY

ul. Rotmistrza Pileckiego 36,
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Numer konta w Banku Pekao S.A.

dla przelewów złotówkowych

38 1240 1330 1111 0010 9884 5751

Numer IBAN konta w Banku Pekao S.A.

dla przelewów zagranicznych

PL 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751

kod BIC SWIFT

BPKOPLPW

Tytuł przelewu

Darowizna na kampanię Akcja Ewakuacja z EU

Druk wpłaty – pobierz

ORGANIZATOR:

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751

OBSERWUJ KAŻDY NASZ RUCH: