Metody działania

Podstawą naszych metod działania jest służba na rzecz prawdy, którą chcemy bezkompromisowo i z całą stanowczością poprzez regularne, powszechne i nieustępliwe działania przekazywać Polakom.  Będziemy w ten sposób wpływać na decyzje publiczne.

Regularna praca u podstaw oparta o zespoły FKS-u

Dzisiaj najważniejszym dla nas zadaniem jest zbudowanie struktur we wszystkich miastach powyżej 60 tys. mieszkańców, poprzez wyszkolenie zespołów i wyposażenie ich w najważniejszy sprzęt. Będziemy to robić przez odpowiednie kursy i szkolenia terenowe.

Zespoły FKS-u będą organizować zgromadzenia publiczne minimum 2 razy w miesiącu. Będą również odpowiedzialne za organizację wykładów otwartych, edukację w szkołach i różnego rodzaju wspólnotach lokalnych.

Zgromadzenia informacyjne

Będą realizowane przez lokalnych liderów w imieniu Fundacji Kampanii Społecznych na podstawie Prawa o Zgromadzeniach (Ustawa z dn. 24 lipca 2015 r.). Podczas tych akcji będzie prezentowany baner (lub kilka banerów) poruszający jeden z tematów kampanijnych, zaś z megafonu będą przedstawiane różne informacje dotyczące tematów kampanii. 

Na banerze podany będzie kod QR, który będzie odnosił ludzi bardziej zainteresowanych tematem do opracowania wyjaśniającego przekaz graficzny. Zaś dla osób, które nie potrafią posłużyć się kodem QR będą dostępne ulotki z tym opracowaniem. 

Szkolenia działączy

Nasze zgromadzenia będą niewielkie, ale z każdym naszym działaczem będzie można porozmawiać w sposób merytoryczny. Dlatego mamy przygotowany cały zestaw szkoleń dotyczących kampanii, prawa o zgromadzeniach, a także z zakresu szeroko pojętego wywierania wpływu. Dążymy do tego, aby nasi działacze stawali się liderami społecznymi w swoim obszarze.

Wystawy tematyczne

W miejscowościach poniżej 60 tysięcy mieszkańców będziemy starali się docierać do społeczności poprzez wystawy tematyczne połączone z wykładami. Za te zadania będą odpowiedzialni lokalni liderzy naszej organizacji lub koordynatorzy regionalni.  

Zmiana prawa poprzez obywatelskie inicjatywy ustawodawcze

Jak najszybciej chcemy być gotowi do rejestracji obywatelskich inicjatyw ustawodawczych. Dzięki temu będziemy mogli wnosić do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej projekty ustaw, które skutecznie będą utrudniać możliwości poszerzania wpływów organizacji unijnych w Polsce. Warto przypomnieć, że do wprowadzenia projektu ustawy pod obrady potrzeba 100 000 podpisów zebranych w ciągu 3 miesięcy od rejestracji projektu. Inicjatywa daje nam możliwość sprawdzenia prawdomówności polityków w sprawie swoich deklaracji przedwyborczych, dotyczących przynależności Polski do Unii Europejskiej, a także olbrzymie możliwości mobilizacyjne dla Zespołów FKS-u. 

Gromadzenie danych

Chcemy stworzyć zespół ludzi, którzy w oparciu o kadry naukowe będzie przygotowywał bazę danych wiedzy. Naszą ambicją jest, żeby informacje, do których trafiamy były dostępne publicznie i służyły na rzecz prawdy.

Szkolenia polityków

Nasi specjaliści otwarci są na współprace z politykami wyłącznie w zakresie szkolenia ich we właściwej argumentacji dotyczącej tematu kampanii i przedstawiania analiz jej dotyczących. 

Szkolenia kadr nauczycielskich

Wszyscy zasługujemy na prawdę.   Pomijanie przez wiele środowisk argumentów przedstawianych przez przeciwników Unii Europejskiej na początku naszego wieku, sprawiło, że nasze społeczeństwo podjęło błędna decyzję. Tymczasem analiza takich naukowców jak prof. Jerzy Chodorowski, ukazująca utopijną wizję “ojców założycieli”, wypełnia się. Chcemy szkolić kadry nauczycielskie w zakresie naszej kampanii, aby usposabiały swoich uczniów do szerszego poszukiwania argumentów i zwracały ich uwagę na problem neokolonializmu.

ORGANIZATOR:

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751

OBSERWUJ KAŻDY NASZ RUCH: