Dołącz do nas!

Tylko zjednoczeni wokół celu zwyciężymy!

Sympatycy i DARCZYŃCY

W zależności od swoich możliwości wspierasz kampanię finansowo, dobrym słowem, komentarzami i modlitwą. Działacze są na ulicach i poświęcają swoje umiejętności, a zostając darczyńcą wspierasz ich wysiłek. Nie będą musieli się martwić o banery, megafony, ulotki i szkolenia. Profesjonalne kadry będą regularnie zmieniać zdanie opinii społecznej. 

Sympatycy

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą inicjatywą i chcesz obserwować jej przebieg, to powinieneś zostać sympatykiem kampanii #AkcjaEwakuacjazEU. Każdy sympatyk staje się częścią naszej społeczności, któremu przekazujemy: informacje o posunięciach związanych z odbieraniem nam prawa do samostanowienia, wiedzę dotyczącą systemów neokolonialnych i ich narzędzi. Potrzeba nam świadomości, którą będziemy budzić nasze rodziny, przyjaciół i znajomych.  Poszerzysz również możliwości mobilizacyjne naszej społeczności. To pozwoli sprawniej przeciwstawić się kolejnym pomysłom, którymi powoli próbuje się udoskonalać metody kontroli jednostek i całych społeczeństw.
Rozwijaj z nami swoją wiedzę i pomagaj nam, kiedy uznasz to za stosowne!

Darczyńcy

Ofiarodawcy

Ofiarodawca, to człowiek świadomy naszych celów, metod działania i istoty regularności w działaniu społecznym. Żeby pokonać kłamstwo w świecie gdzie można je powtarzać wiele razy, należy wiele razy przeciwstawiać mu prawdę. Najważniejszym przymiotem działania działaczy jest regularność. Świadomy tego ofiarodawca wspiera nasze działania regularnie. Biorąc na siebie większy obowiązek otrzymuje też więcej przywilejów w naszej społeczności.

Mecenasi

Przypomnijmy sobie czasy przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości i zadajmy sobie pytanie – czy bez wsparcia Cegielskiego, Paderewskiego i innych Polaków, którzy poświęcali swoje majątki wspierając wiele organizacji patriotycznych, udałoby się nam odzyskać niepodległość? Ówcześni mecenasi wiedzieli, że w świecie rynku, który nie zależy od własnego narodu ich majątki będą zawsze narażone na grabież, a społeczeństwo będzie odzierane z owoców swej pracy. Rozumieli jak ważne jest prawo do samostanowienia i elity, które reprezentują nie tyle naród a Prawdę! Wspierali inicjatywy, które potępiały swawolny i zniewolony rynek, a w zamian niego oferowały wolny – to znaczy rynek oparty o zasady, które bronią własny kapitał i strzegą interesu Narodu. Dzisiaj poszukujemy takich mecenasów, którzy pozwolą nam walczyć o ten nasz kawałek świata aby był przykładem dla innych.

Kadry

Bardziej bezpośrednia forma wsparcia kampanii. Możesz wnieść w końcowy sukces poświęcony czas, wiedzę i umiejętności, którymi wspomożesz organizację kampanii. Wykorzystaj potencjał jaki został Ci darowany na rzecz naszej wspólnoty celu.

Kandydaci

Tu zaczyna się przygoda dla działaczy. W kierownictwie inicjatywy nie ma ani jednego człowieka, który nie zadałby sobie trudu wyjścia na ulicę, czy też oddania jakichkolwiek swoich umiejętności i talentów na rzecz innych inicjatyw. Działanie społeczne to jedno z najtrudniejszych zadań we współczesnym świecie, ale bez niego nie będziemy mieli możliwości wywalczenia prawa do samostanowienia o sobie. Potrzeba nam ludzi odważnych, których przeszkolimy i wspólnie ustalimy gdzie jest ich miejsce w naszej społeczności. 

Zespoły FKS

Działacz Zespołu

To czołowi przedstawiciele naszej kampanii wśród naszych rodaków. Stają na ulicy z banerami, megafonami i dyskutują o naszych celach. Wykazują kłamstwa i ukazują prawdę. W czasach, kiedy wszyscy patrzą jedynie na internet, oni omijają bańki informacyjne narzucone szczególnie na nasze środowisko przez tzw. big tech. Wszyscy pozostali działacze służą według wyznaczonych zasad pierwszej kolejności Bogu, w drugiej  Narodowi, i właśnie Działaczom Zespołu, którzy potrzebują organizacji, sprzętu, wiedzy, szkoleń, zaplecza prawnego. 

Koordynator Zespołu

Wybierany przez Koordynatora Regionalnego i mianowany przez Dowódca Zespołu FKS-u. Przechodzi szereg odpowiednich szkoleń i strzeże metod działania organizacji. Odpowiada za regularność organizowania wydarzeń i spotkań. Raportuje aktywność zespołu i reprezentuje go na zjazdach. Sam wyznacza swojego zastępcę spośród Działaczy Zespołu, który jest mianowany przez Koordynatora Regionalnego, którego jest wiernym towarzyszem.

Koordynatorzy Regionalni

Wybierany przez Dowódcę Zespołów FKS i mianowany przez Zarząd FKS-u. W wyznaczonym regionie odpowiada za rozwój struktur, szkolenia, organizuje spotkania Koordynatorów w województwie, gromadzi dane na temat osób publicznych i organizacji związane z Unią Europejską. Stara się być wiernym kompanem Dowódcy Zespołów FKS.

Dowódca Zespołów

Mianowany przez Zarząd FKS, składa przysięgę w obecności Kapelana. Odpowiada przed Zarządem FKS i współpracuje z Kierownictwem Kampanii, z którym współpracuje realizując cele kampanii. Odpowiada za organizację struktur i ich najwyższy możliwy poziom przygotowania do kampanii. Najwyższa władza w strukturach Fundacji Kampanii Społecznych. 

Rada Kampanii

Kadra naukowa

Potrzeba nam wielkiego wysiłku narodowego. Potrzeba nam naukowców pokroju prof. Feliksa Konecznego czy prof. Jerzego Chodorowskiego. Nasi wolontariusze potrzebują najlepszego zaplecza naukowego, dzięki któremu będzie mogło przekonywać na ulicach polskich miast społeczeństwo używając przy tym najlepszych argumentów. Każdy doktor będzie miał możliwość zasiąść w Radzie Kampanii, która będzie nie tylko doradzać Kierownictwu Kampanii, ale również uczestniczyć w kampanii jako jej prelegenci i wykładowcy podczas organizowanych wydarzeń przez Zespoły FKS. 

Specjaliści

Przedstawiciele swoich dziedzin, w których się wyspecjalizowali. Pełnią funkcję doradczą, ale mogą również zarządzać pionami jako Pełnomocnicy Kierownictwa. Wiele razy będą też odpowiadać za szkolenia dla działaczy. Specjaliści to np. korektorzy tekstu, fotografowie, filmowcy, montażyści, publicyści, dziennikarze, filolodzy. Tak na prawdę każdy kto widzi swoje miejsce w wielkiej ogólnopolskiej kampanii. 

kierownictwo

Pełnomocnicy Pionów

Pełnomocnicy Pionów, to osoby, na które scedowane zostały obowiązki związane z zrządzaniem kampaniom. Przykładem może być np. Dowódca Struktur, Pełnomocnik Pionu Księgowości, Pełnomocnik Rozwoju Bazy Wiedzy, Pełnomocnik Pionu Promocji i Pozyskiwania Zasobów i inni. Rekrutowani będą spośród działaczy. 

Kierownik Kampanii

Mianuje go Zarząd Fundacji Kampanii Społecznych. Najczęściej jest pomysłodawcą kampanii i jej głównym koordynatorem, który odpowiada za szkolenie struktur, inicjowanie nowych akcji, a także realizację celów, które zostały wyznaczone.  Odpowiada prawnie za treści publikowane w trakcie kampanii. 

Organizacje

Prowadzisz organizację o podobnych celach i chciałbyś rozpocząć współpracę? Powinniśmy zatem porozmawiać. 

Organizacje społeczne

Wiele organizacji społecznych ma wspólny interes w działaniu w ramach naszej inicjatywy. Dlaczego bowiem, to Unia Europejska ma decydować o sprawach światopoglądowych? Czyż nie zapewniano nas, że chodzi o unię gospodarczą? Naszym wspólnym zdaniem będzie ukazać Polakom, że nie mając wpływu na obywateli innych państw członkowskich tracą realny wpływ na prawo stanowione w Brukseli, która w dodatku wpompowuje ogromne pieniądze w organizacje antynarodowe. Działajmy razem!

Firmy i przedsiębiorstwa

W Unii Europejskiej powstają kolejne plany zawłaszczenia całych gałęzi przemysłu. Tylko naiwni sądzą, że najsilniejsze pastwa w Unii Europejskiej będą dzielić zlecenia dla tzw. Armii Europejskiej w sposób uczciwy. To będzie kolejny cios dla polskiej gospodarki, dlatego potrzeba nam siły nacisku, która będzie profesjonalnie przygotowana i mocno artykułowana! Działamy w interesie polskiego rodzimego kapitału! Istnieje wiele możliwości współpracy i pomocy naszej inicjatywie. 

Organizacje zagraniczne

Unia Europejska promuje wyimaginowane wartości jako “europejskie”, tymczasem wiele z nich nigdy nie miały nic wspólnego z Europą! Cofamy się gospodarczo, rodzimi mieszkańcy Europy stają się powoli gośćmi na własnej ziemi, a europejska elita paraduje rozebrana po ulicach miast i nikt nie chce powiedzieć, że król jest nagi! Zapraszamy organizacje zagraniczne do dyskusji o Europie Narodów!

ORGANIZATOR:

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751

OBSERWUJ KAŻDY NASZ RUCH: