Organizatorzy i inicjatorzy

Główny organizator:

Logotyp Fundacji FKS

Fundacja Kampanii Społecznych im. św. Stanisława Papczyńskiego

Jesteśmy organizacją, która ma na celu dotarcie do ludzi, którzy we współczesnym świecie mają ograniczony dostęp do ważnych, mających wpływ na przyszłość ich i ich dzieci, informacji. Widząc coraz większą cenzurę w przestrzeni medialnej i internetowej, stawiamy sobie za cel wyjście z prawdą do przestrzeni publicznej. Chcemy na ulicach miast dzielić się z Wami wiedzą, która nie przebija się na czołówki gazet i portali.

Inicjatorzy

Mariusz Piotrowski

Wiceprezes Fundacji Kampanii Społecznych, inicjator, projektant i pełnomocnik kampanii AkcjaEwakuacjaZeu. Odpowiada za koordynację całej kampanii. Kieruje również pionami:  struktur, pozyskiwania zasobów i szkoleniowym. 

WAŻNE DATY Z ŻYCIA:

2023 Kampania informacyjna #AkcjaEwakuacjaZeu
Inicjator, projektant i organizator. Zaraz po pielgrzymce wraz z żoną miał wyjechać do pracy w Niemczech. Przyjaciele już przygotowywali mieszkanie i pracę. Podczas jednego ze spotkań towarzyskich zaczęła się rozmowa z Michałem W. (o tym inicjatorze jeszcze będzie mowa), w trakcie której wymieniano się poglądami na temat Unii Europejskiej i rozmawiano o aktualnych pomysłach uniokratów. Jeszcze tego samego dnia wraz z żoną podjęta została decyzja o rozpoczęciu przygotowań do kampanii. 

2023 Piesza pielgrzymka z Przasnysza do Neapolu
Pielgrzymka, której trud ofiarowany został w intencji grzeszników, dusz w czyśćcu cierpiących, nawrócenia i pomyślności Królestwa Maryi. Odbył ją z żoną, Elżbietą Piotrowską, od miejsca chrztu św. Stanisława Kostki przez najważniejsze groby Patronów Polski do miejsca gdzie ks. Juliuszowi Mancinelliemu objawiła się Matka Boża odpowiadając mu na pytanie zadane w modlitwie – jak chce być jeszcze nazywaną w litanii loretańskiej. Maryja rzekła: Dlaczego mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to Królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie”. Przy tym objawieniu u stóp Maryi klęczał św. Stanisław Kostka, z tego powodu pielgrzymi wyruszyli właśnie z Przasnysza. 

2023 Marsz dla Królowej Polski w Częstochowie
Inicjator i organizator

2022 Marsz dla Królowej Polski w Częstochowie
Inicjator i organizator

2021 Piesza pielgrzymka z Jasnej Góry do Fatimy
Pielgrzymka zrealizowana wspólnie z przyjacielem  Markiem Grygierkiem, jej trud był ofiarowany w intencji dziękczynnej za poprawę prawa dot. aborcji. Była to realizacja obietnicy złożonej w Wilnie przed ikoną Matki Bożej Ostrobramskiej, w trakcie której Mariusz obiecał, ze jeżeli prawo w Polsce się zmieni, to podziękuje za to pielgrzymką pieszą do Fatimy. 

2021 Marsz dla Królowej Polski w Częstochowie
Inicjator i organizator.

2018-2021 Stowarzyszenie Marsz Niepodległości
Zaczynał jako pracownik pozyskiwania środków pomnażając przychody organizacji kilkukrotnie. Szybko awansował i stał się Członkiem Zarządu. W trakcie swojej służby pełnił też wolontariat w projektach Stowarzyszenia Marsz Niepodległości tj. Media Narodowe (jako redaktor), kampanii #NieDlaRoszczeń (jako jej szef), czy też pomagając w samej organizacji marszu. W ramach stowarzyszenia inicjował powstanie Rot Marszu Niepodległości, Straży Narodowej, rozpoczęcie kampanii #NieDlaRoszczeń i obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej #STOP447. Złożył rezygnację po tzw. Marszu Mobilnym w 2020 r., na który nie wydał jako członek zarządu zgody, a następnego dnia dowiedział się z mediów, że zgoda została złożona przez zarząd jednomyślnie, a także widząc zmianę polityki stowarzyszenia po tzw. akcji #MimowWszystkoDuda w 2020 r. 

2020 Marsz Niepodległości w Warszawie
Organizator odpowiedzialny m.in. za promocję i pozyskiwanie zasobów.

2019-2020 Szef Rot Marszu Niepodległości
Pomysłodawca i współzałożyciel stworzonej od zera organizacji, której celem była walka o ważne sprawy dla Polaków. W trakcie swojej służby udało się przeprowadzić udaną zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą #STOP447. Odsunięty od organizacji przez Roberta Bąkiewicza podczas wdrażania nowej kampanii #wTwoimInteresie. 

2019-2020 Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza #STOP447
Inicjator, z-ca pełnomocnika, szef struktur wolontariuszy odpowiedzialny  za zbiórkę podpisów, trener. Zebrano 200 tysięcy podpisów w 3 miesiące, a projekt ustawy #STOP 447 trafił do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

2019 Rekord jednodniowej zbiórki pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą
Organizator największej jednodniowej zbiórki ulicznej podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą #STOP447, która miała miejsce podczas Marszu Niepodległości zebrano w jeden dzień 20 000 podpisów. W zbiórce brały udział Roty Niepodległości z całego kraju.

2019 Marsz Niepodległości w Warszawie
Organizator marszu, odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie zasobów i promocję.

2019 Kampania informacyjna #NieDlaRoszczeń
inicjator, szef kampanii informacyjnej i trener struktur.

2018 Marsz Niepodległości w Warszawie
Organizator odpowiedzialny m.in. za pozyskiwanie zasobów.

2016-2017 Fundacja Życie i Rodzina
Członek Zarządu, trener i człowiek odpowiedzialny za techniczny aspekt pozyskiwania środków dla organizacji. Inicjował kampanie #StopDewiacji, a także obywatelską inicjatywę ustawodawczą #ZatrzymajAborcję.  

2017 Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza #ZatrzymajAborcję
– inicjator i  organizator, a także trener wolontariuszy i koordynator zbiórki odpowiedzialny za południową Polskę. Zebrano 860 tys. podpisów w 3 miesiące, tym samym projekt ustawy #ZatrzymajAborcję trafił do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

2016 Piesza pielgrzymka z Zakopanego do Wilna
Wspólnie z przyjacielem Markiem Grygierkiem ruszył  pieszą pielgrzymką ofiarując jej trud w intencji zmiany prawa, które pozwala w Polsce na mordowanie niewinnych dzieci nienarodzonych. Pod ikoną Matki Bożej Ostrobramskiej złożył ślubowanie, że jeżeli prawo się poprawi, to pójdzie na nogach do Fatimy.

2016 Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza #STOPaborcji – koordynator regionalny zbiórki 
Największa liczba podpisów przywiezionych do Warszawy zebranych przez wolontariuszy z regionu.

2015 Nawrócenie
Pomimo, że w młodości Mariusz Piotrowski był ministrantem (a nawet tzw. animatorem ministrantów), pomimo, że z Kościoła nie odszedł, to stał się człowiekiem trwającym w grzechach ciężkich. Właśnie w roku 2015 zdecydował, że musi zmienić swoje dotychczasowe życie. Przyszedł czas na pierwszą od lat spowiedź świętą i Komunię. Duża w tym zasługa rozpoczęcia służby w Fundacji Pro – prawo do życia. Będąc dręczonym zrozumiał, że wychodząc na pierwszy front walki ze złem, trzeba żyć w stanie łaski uświęcającej. Było w jego życiu jeszcze wiele upadków, ale cel został wytyczony – pragnienie zbawienia. 

PRYWATNIE:

Urodzony 12 września 1983 roku w Siemianowicach Śląskich, obecnie mieszka w Katowicach. Szczęśliwy mąż i ojciec. Pielgrzym, przemieszczając się pieszo z Zakopanego do Wilna, Jasnej Góry do Fatimy, Piekar Śląskich do Kalisza i Przasnysza do Neapolu ofiarował trud swojego pielgrzymowania Bogu Trójjedynemu. 

Elżbieta Piotrowska

Działaczka wielu organizacji społecznych m.in. Fundacji Kampanii Społecznych, Fundacji Pro – prawo do życia. Brała udział w kampaniach #StopPedofilii i #StopAborcji. Organizowała Marsz dla Królowej Polski w 2022 i 2023 roku.  Obecnie inicjatorka,  projektant i pełnomocnik kampanii #AkcjaEwakuacjaZeu.

WAŻNE DATY Z ŻYCIA

2023 Kampania informacyjna #AkcjaEwakuacjaZeu
Inicjator, projektant i organizator. 

2023 Piesza pielgrzymka z Przasnysza do Neapolu
Pielgrzymka, której trud ofiarowany został w intencji grzeszników, dusz w czyśćcu cierpiących, nawrócenia i pomyślności Królestwa Maryi. Odbyła ją z mężem, Mariuszem Piotrowskim, od miejsca chrztu św. Stanisława Kostki przez najważniejsze groby Patronów Polski do miejsca gdzie ks. Juliuszowi Mancinelliemu objawiła się Matka Boża odpowiadając mu na pytanie zadane w modlitwie – jak chce być jeszcze nazywaną w litanii loretańskiej. Maryja rzekła: Dlaczego mnie Królową Polski nie zowiesz? Ja to Królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie”. Przy tym objawieniu u stóp Maryi klęczał św. Stanisław Kostka, z tego powodu pielgrzymi wyruszyli właśnie z Przasnysza. 

2023 Organizacja Marszu dla Królowej Polski w Częstochowie
Organizatorka odpowiedzialna za promocję (fotografia, grafika i media społecznościowe).

2022 Organizacja Marszu dla Królowej Polski w Częstochowie
Organizatorka odpowiedzialna za promocję (fotografia, grafika).

2021 Kampania #StopBiznesowiŚmierci
Wolontariat – uczestnictwo w zgromadzeniach publicznych w obronie dzieci nienarodzonych.

2020 Kampania informacyjna #StopAborcji
Wolontariat – uczestnictwo w zgromadzeniach publicznych w obronie dzieci nienarodzonych.

2019 Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza #StopPedofilii
Wolontariat – zbiórka podpisów podczas zgromadzeń publicznych. 

PRYWATNIE:

Urodzona 29 lipca 2003 roku w Kalifornii, w polskiej rodzinie. W 2017 roku wróciła do Polski. Obecnie przystąpiła do procedury zrzeknięcia się obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. Szczęśliwa żona i matka. Prawdopodobnie pierwsza kobieta, która pokonała pieszo pielgrzymkę o długości prawie 2500 km. Miłośniczka koni, estetyki i początkująca projektantka mody. 

ORGANIZATOR:

Fundacja Kampanii Społecznych

im. św. Stanisława Papczyńskiego

ul. Rotmistrza Pileckiego 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój

KRS: 0000835484 |  NIP: 6332241694 | REGON: 385888369
Bank Pekao: 38 1240 1330 1111 0010 9884 5751

OBSERWUJ KAŻDY NASZ RUCH: